2024.06.25. Utorak
 

Vojvodina

Autonomna pokrajina Vojvodina je pokrajina na severu Srbije, nalazi se na južnom delu karpatskog basena, geografski se deli na tri regije Bačku, Banat i Srem. Lako je pristupačan i iz zapadne Evrope i sa Balkana svim prevoznim sredstvima. Za Vojvodinu je tipično da u njoj živi 14 nacija pa je ovde ostvarena Evropska Unija u malom. Ovakav nacionalni sastav rezultira veoma raznolikom kulturom i običajima koja se pojavljuje i u turizmu.


AVremenske pogodnosti su u svemu slične vremenskim pogodnostima Karpatskog basena sa toplim letima I dosta hladnim zimama sa relativno malim padavinama. Od raznih vetrova koji ovim krajevima duvaju naj učestaliji su severni hladni i zapadni vlažni vetrovi posledicom čega je nastala vegetacija stepa koju je tokom vremena zamenila poljoprivreda.
Iz hidrografskog aspekta je Vojvodina veoma šarelika. Mnogobrojne reke presecaju pokrajinu: značajniji su Dunav, Sava, Tisa, Zlatica, Bega, Temiš načijim obalama tek oživljava vodeni turizam. Ima više jezera: Palićko i Ludaško jezero u Bačkoj koji turizmom odnosno pretežno razvojem seoskog turizma dobijaju sve veći značaj u privredi pograničnog regiona, odnosno Carska bara kod Ečke i Jezero Rusanda u Banatu, a u Sremu Obedska bara.


Poseban spomen zaslužuju mineralni i lekoviti izvori. Oni se razlikuju u hemijskom sastavu i termalnim osobinama. Zbog pozitivnog uticaja na ljudski organizam ove termalne vode koriste se za lečenje raznih bolesti (Kanjiža, Vrdnik, Rusanda, Slankamen, Junaković).


Reljef pokrajine je veoma raznovrstan. Monotoniju ravnice razbija u Sremu Fruška Gora, u Banatu Vršačka planina. Najmarkantniji reljefni oblik pored ovoga čini aluvialna ravnica uz obale reka Dunava, Save, Tise, Tamiša i Bege. Peščana pustara Banata i Bačke, prostrani lesni grebeni čine tipičnu reljefno jedinstvo Vojvodine.


U Vojvodini postoji mnoštvo zaštićenih područja, počev od rezervata Ludaškog jezera kroz Deliblatsku pustaru do nacionalnog parka Fruška Gora.

 
   
 
 

Untitled Document

Friss hirek aktualitasok